TRANSPORT OCH MILJÖ

VÅR RESA MOT EN HÅLLBAR FRAMTID 💚

CEANNIS startade sin hållbarhetsresa 2017 och det viktigaste för oss när det kommer till hållbarhet är transparens. Vi tror på öppenhet genom hela produktionskedjan för en hållbar framtid. Därför ser vi till att besöka våra fabriker och leverantörer varje år. Även om de största delarna av 2020 och 2021 inte kunde besöka fabrikerna på grund av pandemin, men vi hoppas att vi kommer att kunna besöka dem igen under fjärde kvartalet 2022.

Vi arbetar också ständigt med våra nära relationer med våra leverantörer och utveckling av hållbara produkter. Det här är en lång resa och vi är långt ifrån perfekta men vi strävar ständigt efter att förbättra vårt arbete. Vi hoppas att alla vill följa med oss på denna resa.

 

Om du har några frågor angående CEANNIS och hållbarhet, tveka inte kontakta oss.

"Vi tror att genom att ge vårt samhälle möjlighet, synlighet och transparens hoppas vi att det kommer att tjäna som inspiration för att göra ytterligare förändringar mot en mer hållbar morgondag."

 

"Ann - Louise Andrén, grundare av CEANNIS

VÅR PRODUKTION

CEANNIS producerar kvalitetsprodukter i en noggrant genomtänkt design med maximal hållbarhet och livslängd. Större delen av CEANNIS produkter tillverkas i Kina, men alla våra producerande partners, oavsett land, förbinder sig att följa CEANNIS uppförandekod. Denna kod innehåller tydliga regler om arbetsförhållanden, produktion, miljö och kvalitet. Alla CEANNIS-producerande partners följer vår lista över förbjudna kemikalier samt den europeiska REACH-förordningen. För att säkerställa detta besöker vi våra partners regelbundet. Vi samarbetar även med lokala partners som gör regelbundna kontrollbesök för att säkerställa att CEANNIS Leverantörsavtal följs.

VÅRA MATERIAL

På CEANNIS väljer vi eftertänksamt tyger och material för att skapa design som är moderiktig, praktisk, prisvärd och av hög kvalitet. Allt material är än idag handplockat av grundaren Ann-Lousie Andrén.

 

Vi vill att alla som köper en CEANNIS-produkt ska uppleva en långvarig resa. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår produktion och erbjuda mer miljövänliga material.

Mer detaljerad information om varje material vi producerar i våra samlingar kommer inom kort här.

 

 

SOCIALT ANSVAR OCH ETIK

En annan viktig del av CEANNIS CSR-arbete inkluderar socialt ansvar och vår uppförandekod innehåller tydliga riktlinjer för våra anställdas villkor. Bland annat ska alla CEANNIS-anställda, liksom våra producerande partners arbetare, erbjudas en säker arbetsplats. Barnarbete och tvångsarbete är strängt förbjudet samt arbete som kan skada en persons hälsa. Lönen ska vara rimlig och anställda ska ha rätt till semester och sjukskrivning. Lika rättigheter och möjligheter är ett måste oavsett ålder, kön, nationalitet, politisk åsikt, sexuell läggning, graviditet, funktionshinder eller fackligt medlemskap. Det är viktigt att vår arbetsplats präglas av mångfald. Våra anställda och partners är av olika nationaliteter och arbetar i olika delar av världen, vilket naturligtvis spelar en avgörande roll för CEANNIS tillväxt. Inom företaget strävar vi efter en jämn köns-, köns- och åldersfördelning.

PACKNING & TRANSPORT

Ett av CEANNIS mål är att våra transporter alltid ska vara så ekonomiskt och miljömässigt hållbara som möjligt. Därför arbetar vi aktivt för att minimera flygfrakt. Detta används endast i undantagsfall. För att ytterligare korta transportsträckorna försöker vi använda lokalt producerade material så mycket som möjligt i det land där tillverkningen sker. CEANNIS hållbarhetsstrategi innebär också att alla anställda, inom företaget och med våra produktionspartners, ska främja hållbarhetsförbättringar specifikt inom sina ansvarsområden.